CPD són les sigles de centre de processament de dades i és la sala o edifici en el qual es troben els equips informàtics que contenen i processen la informació, més coneguts com a servidors, de les mitjanes i grans empreses.

En anglès el terme que s’utilitza és data center. El CPD, com comprendràs, ha d’estar preparat de manera especial ja que no val qualsevol edifici o sala, la seva funció és impedir que els equips deixin de funcionar que en la mesura dels possible que la informació aquest el més segura possible.

Però comencem pel principi, com ja sabràs quan parlem de PCs i ordinadors en general es poden dividir entre dos conjunts d’equips o millor diguem-ne funcions clarament diferenciades:

Client.Són els equips que utilitzen els usuaris finals. En una oficina el normal és que hi hagi un per cada treballador de l’oficina.

Servidor.Són els equips on es realitza el processat de la informació, aquesta pot anar des emmagatzemar arxius en Word o Excel, fotos, vídeos a treballar amb complexes bases de dades. Aquests servidors són els que es troben dins del que anomenem CPD. Entre altres avantatges obtenim que al tenir les dades centralitzades podem fer còpies de seguretat de manera més senzilla. Normalment aquestes còpies es faran en unitats de cinta.

QUÈ ES CERCA EN UN CPD?

Per a empreses petites un CPD no és la millor inversió ja que no se n’hi treuria el màxim profit però en determinats casos pot proporcionar una sèrie de funcionalitats molt útils:

Funcionament continu. La diferència és tenir un centre que et asseguri el funcionament continu sense en teoria talls. Tot en un CPD està pensat per funcionar 24 hores, 7 dies a la setmana.

Seguretat ampliada.A causa de que totes les dades es troben en una sala és molt més fàcil implantar qualsevol mesura de seguretat.

Per a moltes organitzacions el seu sistema informàtic és més que vital, si no funciona l’empresa s’atura amb la qual cosa estem parlant d’un cost inassumible.

cpd_2
Tens Dubtes?